Wat wil de SP

  • Het aantal sociale huurwoningen wordt in Gouda zodanig opgeschroefd, dat woningzoekenden, die zich via Woningnet inschrijven, binnen drie maanden een passende woning krijgen aangeboden.
  • Sociale huurwoningen worden ook toegankelijk voor mensen met een gemiddeld inkomen.
  • Wij willen een woonoffensief.