Waarom dit meldpunt

De SP zet zich al jaren in Gouda in voor de sociale huur. We voerden actie tegen de verschrikkelijke verhuurdersheffing die huurders zwaar op kosten jaagt. We voeren samen met huurders actie tegen schimmel in het bijzonder en het slechte onderhoud in het algemeen. Er wordt al jaren veel te weinig geinvesteerd in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Met als gevolg dat een betaalbare huurwoning voor veel mensen niet meer bereikbaar is. Jongeren tot 30 jaar hebben zelfs een slaagkans van minder dan 5%! Wij zeggen: Goed en betaalbaar wonen is een recht voor iedereen.
Wij willen met jouw hulp het tekort aan sociale huurwoningen in kaart brengen en dit samen met woningzoekenden in Gouda aan de kaak stellen.
De gemeente kan veel meer doen dan nu gebeurt! Zowel op de korte als de lange termijn. Zo beloofde de gemeente onder meer op aandringen van de SP om leegstaande bedrijfspanden te gaan ombouwen naar woningen. Daarnaast kan het percentage te bouwen sociale huurwoningen fors omhoog wat betreft de SP.
De schokkende cijfers over de woningnood:
 • Uit de Goudse rapportage van de woonruimteverdeling 2018 blijkt dat onder andere dat:
  • Er sprake is van een toename van het aantal ingeschreven woningzoekenden
  • Er een toename  is van mensen die actief zoeken.
  • De groep woningzoekende starters is groter dan de groep doorstromers.
  • Het aantal woningzoekenden dat een beroep doet op urgentie neemt toe.
  • De gemiddelde slaagkans daalt ten opzichte van voorgaande jaren.
  • En de gemiddelde zoektijd neemt toe.
 • Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog (onderzoek van ABF research en Capital Value). Er is een tekort van 263.000 woningen in Nederland. De Woonbond wijst er op dat het tekort aan sociale huurwoningen nog veel groter is dan wordt voorgespiegeld. Veel middeninkomens kunnen namelijk helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€720,42) betalen. Zij moeten ook een beroep kunnen doen op de sociale woningvoorraad.
 • Het aantal daklozen is in 10 jaar verdubbeld. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan goedkope woningen.
 • De Woonbond en een groot aantal woningbouwcorporaties luiden gezamenlijk de noodklok met een gezamenlijke actie onder de naam wooncrisis